Logo

INFO


button2

Zarząd

Zarząd Główny ZASP

 

Krzysztof Górecki

Krzysztof Górecki

Wiceprezes Zarządu Głównego ZASP
Pełnomocnik ds. Repartycji

Krzysztof Szuster

Krzysztof Szuster

Prezes Zarządu Głównego ZASP


Ewa Leśniak

Ewa Leśniak

Wiceprezes Zarządu Głównego ZASP
Pełnomocnik ds. Konkursów|
Dyrektorskich

Tomasz Grochoczyński

Tomasz Grochoczyński

Skarbnik Zarządu Głównego ZASP

Urszula Drzewińska

Urszula Drzewińska

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP

Marlena Miarczyńska

Marlena Miarczyńska

Członek Zarządu Głównego ZASP
Pełnomocnik ds. Skolimowa

Piotr B. Jędrzejczak

Piotr B. Jędrzejczak

Członek Zarządu Głównego ZASP
Pełnomocnik ds. Wniosków

Marcin Kędziora

Marcin Kędziora

Członek Zarządu Głównego ZASP
Pełnomocnik ds. Statusu Artysty

Ryszard Rembiszewski

Ryszard Rembiszewski

Członek Zarządu Głównego ZASP
Prezes Zarządu Fundacji Artystów
Weteranów Scen Polskich

Filip Frątczak

Filip Frątczak

Członek Zarządu Głównego ZASP
Koordynator Projektów ZASP

Krystyna Piaseczna

Krystyna Piaseczna

Członek Zarządu Głównego ZASP
Redaktor Naczelna "Scen Polskich"