Logo

INFO


button2

Zasady przyjęcia do DAW

Regulamin_Organizacyjny_DAWJAK ZOSTAĆ MIESZKAŃCEM DOMU ARTYSTÓW WETERANÓW W SKOLIMOWIE?

Osobom zainteresowanych pobytem w Skolimowie na pobyt stały chciałbym przekazać podstawowe informacje dotyczące procedury ubiegania się o skierowanie do DAW.

Jak Państwo wiecie Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie od roku 2003 posiada status Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej i jest wpisany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 70. Tego typu status organizacyjny narzuca na Dom określone standardy i wymagania – również przy przyjmowaniu nowych mieszkańców Domu. W tym zakresie obowiązują nas dwa podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa o pomocy społecznej 
  2. Regulamin DAW ustalony przez ZASP

Z tych dwóch dokumentów wynika, że aby uzyskać prawo do pobytu w DAW należy spełnić dwa najważniejsze kryteria:

  • Uzyskać pozytywną opinię Zarządu Głównego ZASP.
  • Spełniać warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.

Skoncentruję się na warunkach wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Warunki te określa artykuł 54 ustęp 1 ustawy w następujący sposób:
”osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”

Aby uzyskać wymagane prawem potwierdzenie prawa do pobytu w DPS musimy zwrócić się do odpowiedniego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania (Gminny Ośrodek Pomocy, Miejski lub Dzielnicowy) z wnioskiem o skierowanie do DAW Skolimów i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w mieszkaniu osoby starającej się o skierowanie przez pracownika socjalnego zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza odpowiednią dokumentację i wydaje decyzję o skierowaniu do Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej DAW SKOLIMÓW i wysokości obowiązkowej odpłatności za pobyt. Dodatkowym dokumentem sporządzanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest decyzja o wysokości dofinansowania pobytu osoby starającej się o DAW przyznana przez gminę lub dzielnicę. Dokumenty te przesyłane są przez ośrodek pomocy społecznej do Starosty Piaseczyńskiego na terenie którego znajduje się Skolimów, który w oparciu o uchwałę Zarządu ZASP wydaje decyzję kierującą do DAW. Informację o terminie przyjęcia do DAW oraz uzgodnienia dotyczące szczegółów zamieszkania przekazuje osobie starającej się Dyrektor DAW. 

 

W celu ułatwienia przejścia procedury ubiegania się o dokumenty sporządzone przez odpowiednie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz w przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Panią Magdaleną Kowalewską, tel. 22 696 79 13.

 

Andrzej Gajewski           

Dyrektor Generalny          

    Biura ZASP               Kliknij, aby pobrać Regulamin Organizacyjny DAW