Logo

INFO


button2

Sekcja Scenografów

Sekcja Scenografów ZASP stowarzysza scenografów i kostiumografów. Działa według Regulaminu Sekcji. Sekcja Scenografów planuje i organizuje działania dotyczące bezpośrednio działania naszego środowiska zawodowego. Informuje i wspiera w prawnych kwestiach (naruszanie praw osobistych i autorskich, sporna współpraca z teatrem lub reżyserem, umowy). Na koncie mamy pozytywne rozstrzygnięcia sadowe o naruszanie praw autorskich dzięki opiniom, pismom, ekspertyzom, etc. Sekcja korzysta z porad mec. Grzegorza Rybickiego doradcy ZASP oraz Kancelarii Adwokackiej Grabowska, Dziadak i Partnerzy w Warszawie - specjalizującej się w naruszaniu praw osobistych i autorskich. Przewodnicząca Sekcji angażuje się w rekomendowanie o granty i stypendia (marszałkowskie, ministerialne, inne). Systematycznie zgłasza kandydatów do prestiżowej nagrody ZASP im. Leona Schillera dla młodego twórcy. Współpracuje z Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego w Katowicach i występuje w jury o nagrodę w Konkursie Scenograficznym im. Jerzego Moskala. W Biuletynie Informacyjnym ZASP do 2018 roku i obecnie w kwartalniku ZASP - Sceny Polskie prowadzimy Galerię Scenografów. Dotąd "wystawili się": Barbara Ptak, Zofia de Ines, Anna Sekuła, Łucja Kossakowska, Marcin Stajewski, Marek Lewandowski, Barbara Zawada, Ula Bartos-Gęsikowska, Diana Marszałek, Magda Musiał, Julia Strzelecka, Anna Bobrowska-Ekiert, Katarzyna Borkowska, Anna Smolicka, Michał Korchowiec, Krzysztof Baumiller, Ryszard Kaja, Zofia Czachlewska-Ossowska, Magda Dąbrowska, Marta Kodeniec, Anna Maria Karczmarska, Jerzy Murawski, Martyna Kander, Jerzy Groszang, Małgorzata Słoniowska, Andrzej Strumiłło, Łucja, Bruno i Monika Sobczakowie, Andrzej Sadowski, Julita Goździk, Ela Tolak, Grzegorz Kwieciński, Katarzyna Łęczycka, Aleksandra Starzyńska, Marlena Skoneczko, Liliana Jankowska, Anna Jakiełek-Ciesielska, Katarzyna Nesteruk, Jan B. Bernaś, Jan Banucha, Alina Afanasjew, Ewa Srtarowieyska, Joanna Braun, Mikołaj Malesza, Kika Lelicińska-Błochowiak, Radek Dębniak, Monika Graban, Katarzyna Szczurkowska.

Regulamin Sekcji Scenografów

Zarząd Sekcji
22-09-2020

Zarząd Sekcji

Przewodnicząca - Barbara Zawada

Wiceprzewodniczący - Jerzy Murawski
Sekretarz - Anna Bobrowska-Ekiert
Członek Zarządu - Andrzej Trześniewski

Czytaj całość
Nadchodzące wydarzenia
10-05-2019

Nadchodzące wydarzenia

Czytaj całość
Laureaci Nagrody Sekcji Scenografów ZASP a konkursie im. Jerzego Moskala
10-05-2019

Laureaci Nagrody Sekcji Scenografów ZASP a konkursie im. Jerzego Moskala

Martyna Kander i Weronika Ranke 2016
Julita Goździk 2017
Aleksandra Starzyńska 2018

Czytaj całość
Laureaci Nagrody im. Leona Schillera w dziedzinie scenografii
10-05-2019

Laureaci Nagrody im. Leona Schillera w dziedzinie scenografii

Katarzyna Borkowska 2006
Magda Musiał 2009
Michał Korchowiec 2012
Anna Maria Karczmarska 2016
Krzysztof Garbaczewski 2017
Martyna Kander 2018
Aleksandra Starzyńska 2019

Czytaj całość