Logo

INFO


button2

Co daje nam ZASP?

 • Nieodpłatne uzyskanie porad prawnych u prawników obsługujących ZASP
 • Możliwość składania projektów artystycznych na realizację zadań przez Stowarzyszenie w Urzędzie Miasta, w Ministerstwie Kultury i w Urzędzie Marszałkowskim (czego nie może zrobić osoba fizyczna)
 • Możliwość korzystania z pomocy z Funduszu Zdrowotnego
 • Możliwość otrzymania listów poparcia lub rekomendacji Stowarzyszenia, kierowanych do firm będących sponsorami projektów, lub do instytucji, od których artyści oczekują wsparcia przy realizacji swoich autorskich, artystycznych inicjatyw
 • Pośredniczenie w kontaktach zainteresowanych osób (produkcje, reżyserzy, reżyserzy obsady, radio, telewizje, domy i ośrodki kultury, biblioteki, organizatorzy zdarzeń i imprez artystycznych) z artystami. Cel: castingi teatralne, filmowe, reklamowe, udział w spektaklach radiowych, telewizyjnych, teatralnych, w spotkaniach, występach, prowadzeniu imprez komercyjnych i charytatywnych; zamówienia programów artystycznych, wywiady itp.
 • Możliwość ubiegania się o uzyskanie zapomogi przez artystów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej
 • Nieodpłatne korzystanie z porad emerytalnych i pomoc w przeprowadzeniu całej procedury
 • Nieodpłatne, ekspresowe wykonywanie zdjęć artystom nie posiadającym aktualnych fotografii a potrzebującym ich „na cito” oraz przegrywanie ich na CD
 • Pozyskiwanie, poszerzanie i katalogowanie w bazie przedstawień realizowanych przez kolegów poza teatrami stacjonarnymi (sztuki, monodramy, recitale i inne małe formy teatralne) i umieszczanie jej na stronie OW ZASP
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z:
       - produkcjami filmowymi,
       - reżyserami castingów,
       - ze studiami dubbingowymi.
 • Obiad klubowy za 12,00 zł
 • Umieszczanie w bazie artystów
 • Współpraca ze studentami reżyserii: Akademii Teatralnej – Warszawa, PWSFTviT – Łódź, Wydział RiTv – Katowice, poszukującymi aktorów do swoich projektów
 • Fundusz Pogrzebowy 3.000 złotych
 • W przypadku członków OW ZASP – możliwość nauki języka angielskiego w renomowanej szkole językowej za symboliczną kwotę (pozostałą pokrywa OW ZASP)
 • Nieodpłatne wykorzystywanie sali do prób w siedzibie Stowarzyszenia oraz wykorzystania sali konferencyjnej w celu zorganizowania pokazu swoich realizacji teatralnych (małe formy)
 • Możliwość skorzystania z pobytu w Domu Pracy Twórczej w Skolimowie ze zniżką
 • Możliwość uczestniczenia w różnych warsztatach (czasem nieodpłatnie lub z dopłatą przez Stowarzyszenie) i organizowanie warsztatów
 • Umożliwienie wystawienia prac malarskich i fotograficznych naszych kolegów na terenie ZASP i pomoc w realizacji pomysłu
 • Wszelka inna pomoc w różnych sprawach, z którymi artyści przychodzą do Stowarzyszenia
 • Konto poczty elektronicznej w domenie zasp.pl