Logo

INFO


button2

Prawa autorskie

Komunikat
19-12-2019

Komunikat

W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Czytaj całość
Zaproszenie na Konferencję naukową
21-05-2019

Zaproszenie na Konferencję naukową

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na Konferencję naukową:
 
"BLASKI i CIENIE WSPÓŁCZESNEGO PRAWA AUTORSKIEGO... Konsekwencje, jakie dla ustaw o prawie autorskim i ozz będzie miała przyjęta dyrektywa o prawach autorskich i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym"
 
W związku ze zbliżającym się terminem naszej Konferencji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na e-mail: dossiermk@poczta.onet.pl Maria Kujcys-Sołobodowska
 
Termin i miejsce Konferencji:
25 maja 2019 r. (sobota) start godz. 10.00
 
Sala Kolumnowa, Uniwersytet Warszawski – Wydział Historyczny

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Program Konferencji

Czytaj całość
KOMUNIKAT
20-07-2018

KOMUNIKAT

W dniu 4 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi zamykając w Polsce etap wdrażania dyrektywy Unii Europejskiej o działalności OZZ. Ustawa wchodzi w życie 19 lipca po zaledwie czternastu dniach vacatio legis.

Ustawa niesie w swoich zapisach bardzo daleko idące konsekwencje dla naszego Stowarzyszenia.

Zgodnie z ustawą będą musiały ulec zmianie zarówno  cele działalności ZASP jak i sposób działania.

Czytaj całość
Ogłoszenie
04-11-2015

Ogłoszenie

ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji prosi aktorów lub ich następców prawnych, którzy do tej pory nie podejmowali należności za okres 2008 - 2019 z tytułu artystycznych wykonań (tzw. tantiem) oraz kwot zainkasowanych z tytułu opłat od urządzeń i nośników tzw. „czystych nośników”, o których mowa w art. 20 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów z dnia 2 czerwca 2003 roku.

 

 

Czytaj całość
Sprawozdania organizacji zbiorowego zarządzania
16-10-2015

Sprawozdania organizacji zbiorowego zarządzania

Na podstawie art. 104 ust. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych publikujemy sprawozdanie z działalności Związku Artystów Scen Polskich za rok 2011 sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011r., w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdanie finansowe Związku Artystów Scen Polskich za rok 2011r. sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Czytaj całość