Logo

INFO


button2

Wybory 2020 - ZASP

Regulamin Obrad Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji 

 

 

Lista Delegatów
na LX Walne Zebranie Delegatów ZASP

Szanowni Państwo, lista Delegatów na LX WZD ZASP jest zaszyfrowana.
Hasło otrzymają Państwo SMS-em lub w Dziale Członkowskim pod nr telefonu: 22 696 79 12 lub 22 696 79 13.

 

Pobierz listę Delegatów na LX Walne Zebranie Delegatów ZASP 

 

 

Terminy Pierwszych Plenarnych Zebrań Sekcji
(część II)

 

 


 

Sekcje nierepartycyjne

 

Sekcje repartycyjne

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach na Delegata na LX WZD ZASP, na Przewodniczącego Sekcji oraz na Członków Zarządu Sekcji

 

Głosy ważne

Głosować można tylko na określoną liczbę kandydatów, stawiając znak „X” w kartce z lewej strony nazwiska  kandydata/ów (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki)  z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

W głosowaniu na liczebność Zarządu Sekcji na kartach do głosowania  głosujący stawia znak „X” w kratce przy aprobowanej przez siebie liczbie członków Zarządu Sekcji.

 

Głosy nieważne

1. Głos jest nieważny, gdy:

  1. zostanie postawiony  znak „X” przy większej ilości nazwisk  niż określona liczba delegatów, Przewodniczącego Sekcji lub członków Zarządu Sekcji,
  2. nie zostanie postawiony znak „X” w żadnej kratce, poprzez oddanie głosu na osobę/y, która/e nie zostały wpisane na listę kandydatów,
  3. karta do głosowania jest zniszczona lub nieczytelna,
  4. karta do głosowania została w całości przekreślona,
  5. na karcie do głosowania dopisano kandydatury,

2. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez Zarząd Główny ZASP lub  nieopatrzone okrągłą pieczęcią ZASP.

3. Brak imienia i nazwiska, nr legitymacji i podpisu  osoby głosującej na karcie do głosowania (formularzu) przewidzianej dla głosowania drogą korespondencyjną  uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w Sekcji i tym samym za głos nieważny.

4. Niezależnie od wybranego sposobu głosowania każdy może głosować tylko raz. Oddanie głosu więcej niż raz powoduje, że wszystkie oddane w ten sposób przez danego głosującego głosy są nieważne.