Logo

INFO


button2

Z prac Zarządu

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO 30.09.2020 r.
05-10-2020

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO 30.09.2020 r.

W dniu 30 września 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 50. posiedzeniu, prowadzonym w siedzibie ZASP, w trybie stacjonarnym. W posiedzeniu Zarządu Głównego ZASP udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP w pełnym składzie, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG  ZASP.  Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP.

Czytaj całość
INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO 09.09.2020 r.
15-09-2020

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO 09.09.2020 r.

W dniu 9 września 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 49. posiedzeniu, prowadzonym  w formie wideo/konferencji. W posiedzeniu Zarządu Głównego ZASP udział wzięli: Prezes ZASP,  Członkowie Zarządu Głównego ZASP, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG  ZASP.  Obradom przewodniczył Prezes  ZASP.

Czytaj całość
INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO 06.08.2020 r.
26-08-2020

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO 06.08.2020 r.

6 sierpnia 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 48. posiedzeniu, prowadzonym  zdalnie w formie wideo/konferencji. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes ZASP,  Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP,  Kierownik Kancelarii Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG ZASP.  Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP.

Czytaj całość
Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego 10.07.2020 r.
17-07-2020

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego 10.07.2020 r.

W dniu 10 lipca 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 47. posiedzeniu, prowadzonym  zdalnie w formie wideo/konferencji. W posiedzeniu Zarządu Głównego ZASP udział wzięli: Prezes ZASP,  Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP,  Kierownik Kancelarii Biura ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Czytaj całość
INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO W DNIU  3 CZERWCA 2020r.
09-06-2020

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO W DNIU 3 CZERWCA 2020r.

W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 46 posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes,  Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, kancelaria prawna, Kierownik Kancelarii Biura ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP.

Czytaj całość
INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO W TRYBIE ZDALNYM W DNIU 25.05.2020 r.
29-05-2020

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO W TRYBIE ZDALNYM W DNIU 25.05.2020 r.

25 maja br. odbyło się  posiedzenie Zarządu Głównego ZASP  w trybie zdalnym. Posiedzenie miało charakter spotkania video. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu Głównego ZASP pod przewodnictwem kol. Prezesa. Uczestnikami spotkania byli również: Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, kancelaria prawna, Kierownik Kancelarii Biura ZASP oraz pracownik Biura Zarządu Głównego ZASP.

Czytaj całość
INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO W TYBIE ZDALNYM W DNIU 11.05.2020 R.
13-05-2020

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO W TYBIE ZDALNYM W DNIU 11.05.2020 R.

W dniu 11 maja 2020 r. na godzinę 11.00 Prezes ZASP zwołał 44 posiedzenie Zarządu Głównego ZASP. Obrady Zarządu Głównego odbywały się w trybie zdalnym w formie spotkania video w godz. 11.00-15.00. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniu zapewniona została poprzez zainstalowanie aplikacji na urządzeniach uczestników dzięki zaangażowaniu, operatywności, staraniom logistycznym i technicznym Kierownika Biura Zarządu Głównego ZASP. Zapewniło to sprawny przebieg obrad w tym trybie. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes ZASP, uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu Głównego ZASP, przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zapewniła kancelaria prawna, obsługę logistyczną i techniczną zapewniło Biuro Zarządu Głównego ZASP w osobach kierownika i pracownika biura. Przebieg obrad odbywał się w oparciu o przyjęty porządek dzienny.         

Czytaj całość
INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO 10.03.2020-24.04.2020
27-04-2020

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZASP Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO 10.03.2020-24.04.2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną Zarząd Główny ZASP, zawiesił swoje stacjonarne posiedzenia w siedzibie ZASP po 10 marca 2020 r. Od połowy marca 2020 r. praca biur odbywa się w trybie zdalnym. Wyznaczone zostały dyżury w celu zachowania ciągłości funkcjonowania Stowarzyszenia. Zarząd Główny ZASP, po przeprowadzonych konsultacjach, podjął decyzję o zdalnej pracy Zarządu Głównego. Ustalił zasady swojego funkcjonowania i podjął w tym zakresie stosowne decyzje.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego ZASP  w dniu 9 marca 2020r.
12-03-2020

Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego ZASP w dniu 9 marca 2020r.

W dniu 9 marca Zarząd Główny ZASP spotkał się na kolejnym 43 posiedzeniu. Spotkanie zostało podzielone na dwie odrębne części z osobnymi porządkami dziennymi obrad.
Pierwsza część obrad odbywała się w gronie pełnego składu Zarządu Głównego, jak również w obecności przedstawicieli GKR ZASP, Dyrektora Generalnego Biura ZASP, kancelarii prawnej, pracownika biura ZASP.
W drugiej części poza członkami Zarządu udział wzięli koordynatorzy Sekcji branżowych, przedstawiciele już nowo wybranych Zarządów Sekcji, przedstawiciele Oddziałów, przedstawiciele GKR, Dyrektor Generalny Biura ZASP, kancelaria prawna oraz pracownicy biura ZASP.

Czytaj całość
 Informacja dla członków ZASP z prac Zarządu Głównego w dniu 2 marca 2020 r.
04-03-2020

Informacja dla członków ZASP z prac Zarządu Głównego w dniu 2 marca 2020 r.

W dniu 2 marca 2020 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na kolejnym 42 posiedzeniu.
W obradach uczestniczył Prezes, Wiceprezesi i członkowie Zarządu Głównego ZASP obecni na posiedzeniu oraz Przewodniczący GKR, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Główna Księgowa. Posiedzenie Zarządu Głównego prowadził wiceprezes Krzysztof Górecki.
Na wstępie, przed rozpoczęciem obrad, minutą ciszy wszyscy zgromadzeni oddali cześć zmarłemu 27 lutego br. Prezesowi Zarządu Głównego ZASP, kol. Pawłowi Królikowskiemu, który odszedł od nas po ciężkiej chorobie.

Czytaj całość
1 2 3