Logo

INFO


button2

Regulaminy

Statut

Statut ZASP uchwalony 1 kwietnia 2019 roku

 

Regulaminy zatwierdzane przez Walny Zjazd Delegatów

Regulamin Zarządu Głównego ZASP
Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej
Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego
Regulamin Kapituły Członków Zasłużonych

 

Zasady dofinansowania projektów artystycznych

Regulamin "Zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP w projektach artystycznych oraz w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji ZASP lub organizowanych z udziałem ZASP"

Załącznik Nr 1 do Regulaminu „Zasady i warunki finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP w projektach artystycznych oraz w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji ZASP lub organizowanych z udziałem ZASP”

 

Patronaty/Rekomendacje

Regulamin "Zasady udzielania rekomendacji/patronatów przez ZASP"

Komisje

Regulamin Ogólnopolskiej Kasy Pomocy Zdrowotnej
Regulamin Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

Regulamin udostępniania dokumentów

Regulamin Udostępniania Dokumentów
Wniosek o udostępnienie dokumentów zgodnie z par. 2 pkt 2 powinien zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego;
2) adres zamieszkania albo adres siedziby zgłaszającego;
3) tytuł dokumentu lub temat, którego udostępnienie dotyczy;
4) cel i postać udostępnienia;
5) proponowany sposób udostępnienia Dokumentów.

 

Fundusze

Regulamin Funduszu Samopomocowego

 

Nagrody

 Regulamin Nagrody GUSTAW
 Regulamin Nagrody Schillera