Logo

INFO


button2

Prawo

Czy instytucja kultury musi udostępniać informację publiczną za pośrednictwem BIP
10-06-2019

Czy instytucja kultury musi udostępniać informację publiczną za pośrednictwem BIP

BIP jest miejscem udostępniania informacji publicznych. Instytucja kultury może załatwić sprawę udostępnienia informacji publicznej poprzez odesłanie wnioskodawcy do BIP tylko wtedy, gdy ta informacja rzeczywiście została tam umieszczona.

Czytaj całość
Organizator i dyrekcja nie mogą ingerować w wybór załogi
10-06-2019

Organizator i dyrekcja nie mogą ingerować w wybór załogi

Przepisy nie precyzują, w jaki sposób odbywa się wybór dwóch przedstawicieli załogi powoływanych przez organizatora do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Sądy akceptują wybór przez załogę swoich przedstawicieli dokonany jeszcze przed ogłoszeniem konkursu w sprawie powołania dyrektora instytucji kultury.

Czytaj całość
Nowe zasady przeprowadzania konkursu na dyrektora instytucji kultury
10-06-2019

Nowe zasady przeprowadzania konkursu na dyrektora instytucji kultury

Od 19 kwietnia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy o przeprowadzaniu konkursu. Ustawodawca wprowadził wymóg publikacji informacji o zamiarze jego ogłoszenia. Organizator zapewnia obsługę komisji konkursowej i pokrywa koszty dojazdów jej niektórych członków. Przepisy wprost określają postępowanie w przypadku uchybień w ofercie oraz nierozstrzygnięcia konkursu.

Czytaj całość
Czy pracownik może wykorzystać w sądzie pracy potajemne nagranie z rozmowy z dyrektorem teatru
10-06-2019

Czy pracownik może wykorzystać w sądzie pracy potajemne nagranie z rozmowy z dyrektorem teatru

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, czy potajemne nagranie rozmowy pracownika z dyrektorem instytucji kultury, zostanie dopuszczone przez sąd jako dowód. Takie nagrania są coraz częściej zgłaszane w sporach sądowych dotyczących rozwiązania umowy o pracę.

Czytaj całość
Czy niedopuszczenie kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora teatru można zaskarżyć do WSA
10-06-2019

Czy niedopuszczenie kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora teatru można zaskarżyć do WSA

Decyzja komisji konkursowej, że kandydat nie spełnia wymogów formalnych do wzięcia udziału w konkursie na kandydata na dyrektora instytucji kultury nie podlega zaskarżeniu do WSA. Przedmiotem kontroli sądowej może być dopiero akt powołania dyrektora instytucji kultury.

Czytaj całość
Jak przebiega procedura łączenia instytucji kultury i jakie są jej skutki 
04-10-2018

Jak przebiega procedura łączenia instytucji kultury i jakie są jej skutki 

Przepisy prawa umożliwiają łączenie instytucji kultury. Zabieg ten często okazuje się bardzo korzystny dla instytucji, pozwala bowiem osiągać lepsze wyniki w gospodarowaniu środkami finansowymi, lokalowymi i ludzkimi przez połączone instytucje, a także obniżyć koszty administracji czy wreszcie zwiększyć zasięg i jakość prowadzonej działalności kulturalnej. Połączenie może nastąpić w drodze wydawanego przez organizatora aktu albo w drodze umowy między organizatorami. 

 

Czytaj całość
Spór między zarządem województwa a wojewodą o odwołanie dyrektora teatru
04-10-2018

Spór między zarządem województwa a wojewodą o odwołanie dyrektora teatru

10 kwietnia 2018 r. NSA (sygn. akt II OSK 136/18) rozstrzygnął spór między zarządem województwa a wojewodą w sprawie odwołania dyrektora teatru. Sąd potwierdził, że wojewoda miał prawo wszcząć postępowanie nadzorcze i podstawę prawną zastosowania sankcji nieważności dla uchwały o odwołaniu.

 

 

Czytaj całość
50% koszty przysługują obecnie osobom związanym z teatrami, muzeami i zabytkami
04-10-2018

50% koszty przysługują obecnie osobom związanym z teatrami, muzeami i zabytkami

Od 1 stycznia 2018 r. z 50% kosztów autorskich mogą korzystać osoby wykonujące prace twórcze na rzecz teatrów, muzeów, konserwacji zabytków. Do tego przywileju mają prawo także twórcy literatury i utworów audialnych. Nowe przepisy weszły w życie 19 lipca 2018 r., ale na mocy przepisu przejściowego dotyczą dochodów od 1 stycznia 2018 r.

Czytaj całość
Jak przyznać nagrodę zamiast premii, aby nie narazić się na roszczenia pracownika
04-10-2018

Jak przyznać nagrodę zamiast premii, aby nie narazić się na roszczenia pracownika

 Jak sformułować kryteria i określić osoby uprawnione do otrzymania nagrody, by zapisy w regulaminie wskazywały, że pracownik otrzymał nagrodę, a nie premię regulaminową? 

Czytaj całość
Kiedy nie trzeba konsultować powołania dyrektora ze związkami zawodowymi
04-10-2018

Kiedy nie trzeba konsultować powołania dyrektora ze związkami zawodowymi

Czy przy powołaniu dyrektora instytucji kultury na czas określony od 3 do 7 lat przez organizatora konieczna jest opinia związków zawodowych, jeśli takie nie istnieją w instytucji i czy trzeba zawierać 'odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej rozwoju?

 

Czytaj całość
1 2 3 4