Logo

INFO


button2

Wspomnienie o Aleksandrze Łabińcu

   Aleksander Andrzej Łabiniec, ur. 14 listopada 1930 roku w Goraju, malarz, scenograf, reżyser teatralny, nauczyciel akademicki, autor scenariuszy teatralnych i filmowych. Od 55 lat związany był z Banialuką jako współtwórca artystycznej formuły Teatru Lalek Banialuka: artystycznego teatru dla dzieci, zmierzającego ku teatrowi plastycznemu. Reżyserując spektakle i tworząc scenografie dla ponad stu widowisk Banialuki (statystycznie rzecz biorąc zrealizował tu co drugi spektakl) w dużym stopniu był autorem sukcesów tego teatru w Polsce i za granicą.
   Andrzej Łabiniec studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. prof. Karola Frycza, Andrzeja Stopki i Zbigniewa Pronaszki, studia uzupełniające z psychologii barwy kontynuował w Centre de Recherches d'ambiances w Paryżu; dyplom reżysera teatralnego uzyskał składając egzamin przed komisją Ministerstwa Kultury i Sztuki.  Teatr był najważniejszym ale nie jedynym miejscem jego artystycznej działalności. Cały czas szukał nowych sposobów i form artystycznej wypowiedzi, łatwo rozstawał się z dotąd wypracowanymi konwencjami i stylistykami na rzecz ciągłych poszukiwań i eksperymentów. Pociągały go nowe artystyczne wyzwania i nowe obszary twórczego poznania – był malarzem i grafikiem (autorem wielu plakatów, ilustracji do książek i opracowań graficznych różnych wydawnictw) scenografem, reżyserem teatrów lalkowych i autorem scenariuszy. Przez wiele lat blisko współpracował z telewizją, a zwłaszcza z Ośrodkiem TVP w Katowicach, dla którego przygotowywał oprawę plastyczną programów kulturalnych i artystycznych, rozrywkowych, dokumentalnych i informacyjnych, a także scenografię dla Teatru Telewizji. Wiele lat był też wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Cieszynie, gdzie w latach 1975-1990 prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu teatru. Ostatnio prowadził zajęcia ze studentami scenografii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jako scenograf etatowo związany z Teatrem Lalek Banialuka w Bielsku-Białej i Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, stale  współpracował z teatrami: lalkowymi, dramatycznymi, operą i operetką, także z teatrem telewizji. W ciągu ponad 55 lat pracy zawodowej zrealizował około 200 scenografii dla różnych teatrów  i  wyreżyserował  ponad 50 widowisk teatralnych. Jest  autorem kilkunastu sztuk teatralnych lub scenariuszy teatralnych i filmowych (dla filmu animowanego),  a także autorem   adaptacji dla potrzeb teatru. W 2009 roku wydał tomik wierszy z własnymi ilustracjami.
   Poza teatrem aktywnie zajmował się malarstwem - ono było punktem wyjścia całej twórczości artysty. Pierwszą ważną dla Andrzeja Łabińca wystawę malarstwa (wtedy wyłącznie abstrakcyjnego) zorganizował mu Tadeusz Kantor w Galerii Cricot-2, w latach sześćdziesiątych. Potem artysta brał udział w wielu okręgowych i ogólnopolskich wystawach, eksponował też swoje prace poza granicami kraju, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, na Węgrzech, w Czechosłowacji, Francji, Danii i Niemczech. Był współautorem wielkiej, zorganizowanej pod auspicjami UNIMA (Międzynarodowej Unii Lalkarskiej) wystawy polskiej scenografii "Świat polskiej szopki" eksponowanej w wielu ośrodkach w Polsce i za granicą. W obrazach artysty - niezależnie od tego czy jest to malarstwo abstrakcyjne, pejzaże, portrety, akty czy historyczne pastisze - ważny jest nade wszystko kolor, nastrój i poetycka atmosfera, czasem także dowcip i zaskakująca gra skojarzeń. Liczy się proporcja barw i linii, ruch i przestrzeń oraz osobiste doznania w trakcie procesu twórczego. Indywidualna i retrospektywna wystawa prac Andrzeja Łabińca była prezentowana w 1997 roku w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku- Białej, w 2002 roku w Bielskim Centrum Kultury, w 2004 roku ponownie w Galerii bielskiej BWA, w 2006  w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, w 2008 w salach Akademii Techniczno-Humnistycznej w Bielsku-Białej. W 2009 roku wystawa scenografii telewizyjnej artysty pokazywana była w Bielsku-Białej w ramach programu Bakcyle, czyli młodzież i artyści.