Logo

INFO


button2

Jak śpiewacy i tancerze tworzyli ZASP

Udział przedstawicieli środowiska artystów śpiewaków i tancerzy w powstaniu ZASP.

Powstanie jednej ogólnopolskiej organizacji związkowej, z racji uwarunkowań politycznych poprzedzone było istnieniem organizacji działających w poszczególnych zaborach.

I tak w 1907 odbyło się pierwsze posiedzenie ogólne Związku Artystek, Artystów i Pracowników Warszawskich Teatrów Wielkiego, Rozmaitości i Nowości. 

Obradowało w salach Redutowych Teatru Wielkiego. Przewodniczącym Związku został Władysław Paliński, zastępcą został Gabriel Gorski, sekretarzem Ignacy Dygas ( artysta śpiewak).

Powołano 6 Sekcji:

I. Sekcję artystek i artystów dramatu i komedii oraz orkiestry Teatru Rozmaitości, którą kierowali Władysław Paliński i Józef Śliwiński.

II. Sekcję artystek i artystów operykierował Gabriel Gorski.

III. Sekcję artystek i artystów opery i farsy kierował Ludwik Śliwiński.

IV. Sekcję artystek i artystów baletu kierował Michał Kulesza.

V. Sekcję  artystów orkiestry  Teatru Wielkiego  kierował Aleksander Groński.

VI. Sekcję artystów orkiestry Teatru Nowości kierował Władysław Lipowski.

 Na tym etapie pojawiały się propozycje powstania jednego wspólnego Związku - z Sekcjami: Dramatu, Opery, Operetki i Baletu.

Siedziba Związku mieściła się przy ul. Nowosenatorskiej 8.

Kolejną inicjatywą było powołanie, najprawdopodobniej z inspiracji Juliusza Osterwy, Związku Artystów Scen Polskich, z siedzibą w Kijowie. Spotkanie założycielskie odbyło się 13 kwietnia 1916 roku. Przewodniczącym został Michał Tarasiewicz, sekretarzem – Mieczysław Szpakiewicz. Do Zarządu weszli Juliusz Osterwa i Stefan Jaracz.

Zbliżający się koniec wojny i realne nadzieje na odzyskanie niepodległości powodowały ożywienie nadziei na utworzenie jednej, ogólnopolskiej organizacji aktorskiej. W Warszawie następowało konfrontowanie doświadczeń związkowców z różnych miast . (Warszawa: –  Józef Mikulski, Józef Śliwicki; Lwów i Kraków: -Franciszek Frączkowski, Józef Munclingr; Kijów - Juliusz Osterwa i Stefan Jaracz. Pracami organizacyjnymi kierował – Józef Śliwicki. Z jego inicjatywy w 12 warszawskich teatrach odbyły się wstępne zebrania organizacyjne (X.1918r). Wybrano 26 Delegatów reprezentujących teatry Warszawy.

Na zebraniu 29.10.1918r. w Teatrze Rozmaitości podjęto decyzję o utworzeniu organizacji pod nazwą Związek Artystów Scen Polskich. Wybrano też 9 osobową komisję, którą zobowiązano do opracowania Statutu organizacji. W skład komisji weszli: Franciszek Frączkowski, Stefan Jaracz, Jan Kochanowicz, Józef Mikulski, Józef Munclingr (śpiewak),Juliusz Osterwa, Mieczysław Szpakowicz, Józef Śliwicki, Ludwik Śliwiński , Aleksander Zelwerowicz.

Wiec Konstytucyjny odbył się w sobotę 21 grudnia 1918r.w Teatrze Rozmaitości.

Na I Zjeździe ZASP 1919r. powołano Rade Artystyczną. Jej pracami kierował Józef Kotarbiński, a w skład weszli przedstawiciele różnych dyscyplin artystycznych:

Juliusz Osterwa i Józef Śliwicki – aktorzy,

Marian Domosławski i Adam Ostrowski – śpiewacy,

Piotr Zajlich – tancerz.

Przedstawicielami ZASP byli – Jan Kochanowicz i Aleksander Zelwerowicz